23. 11. 2013.

Čekanje


I čekanje je lepo
kada imaš sa kim da čekaš.
Nije bitno šta čekaš,
koliko dugo čekaš,
da li imaš razloga da čekaš.
Bitno je da pored tebe,
istim nervoznim pogledom
neko pogled ne skreće
sa tačke čekanja,
bitno je da vam po stomaku
leptiri čekanja vršljaju
a duše zagrljene jedna drugu teše -
"Ne brini, doći će to što čekamo."

Нема коментара: